Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK012241/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
JMK012295/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
JMK012305/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Stříbrný vrch a Štěpánovský lom
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy – dodávka dílenského nábytku a dalšího vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 01.06.2022 09:00
Léto na jižní Moravě - tisk a distribuce - II
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2022 20.05.2022 10:00
JMK012206/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2022 11.05.2022 00:00
JMK012257/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2022 10.05.2022 00:00
JMK012260/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2022 10.05.2022 00:00
JMK012270/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2022 10.05.2022 00:00
JMK012225/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 00:00
JMK012231/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 00:00
JMK012232/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 00:00
JMK012235/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 00:00
JMK012236/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016