Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružený projekt fotovoltaických elektráren Jihomoravského kraje do 1 MWp
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2021 29.07.2021 10:00
JMK009992/21/OKŘ/OBJ Moravská Nová Ves - dodání jídla pro dobrovolníky a občany postižené tornádem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.07.2021 15.07.2021 00:00
JMK010001/21/OKŘ/OBJ Zajištění stravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.07.2021 15.07.2021 00:00
Provedení dopravních průzkumů JMK 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2021 22.07.2021 14:00
JMK009974/21/OKŘ/OBJ Zajištění stravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.07.2021 13.07.2021 00:00
JMK009916/21/OVV/OBJ - zajištění studia na Letní škole Slovanských studií v Brně pro dvě zahraniční studentky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.07.2021 09.07.2021 14:00
Domov pro seniory Hustopeče – dodávka gastrotechnologie II
podlimitní Příjem nabídek 07.07.2021 10.08.2021 10:00
JMK009933/21/OKŘ/OBJ Zajištění organizačních a ekonomických činností pro Klub SJM v r. 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.07.2021 07.07.2021 00:00
JMK009934/21/OKŘ/OBJ Zajištění organizačních a ekonomických činností pro Klub ODS v r. 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.07.2021 07.07.2021 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Mašovický lom a Šafářka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.07.2021 02.07.2021 00:00
Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2021 26.08.2021 10:00
JMK009926/21/OKŘ/OBJ testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2021 01.07.2021 00:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2021 22.07.2021 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2021 22.07.2021 10:00
Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí – oprava venkovního hřiště
podlimitní Příjem nabídek 30.06.2021 05.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016