Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK063548/20/OKŘ Servisní smlouva č. TCS20-3128
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2020 13.02.2020 15:00
JMK063547/20/OKŘ Smlouva o údržbě a servisu neveřejného telekomunikačního zařízení č. TCS20-3127
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2020 13.02.2020 12:00
Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2020 23.03.2020 10:00
JMK007473/20/OVV/OBJ - občerstvení formou rautu na mezinárodní symposium Building Peace through Heritage ve Florencii
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.02.2020 11.02.2020 11:00
SLU - Má vlast 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2020 06.02.2020 14:00
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2020 14.02.2020 12:00
VMware Jihomoravský kraj č. 2020 - 002
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.02.2020 05.02.2020 09:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Fasáda objektu MDM Brno, Cihlářská 21“ a výkon činnosti autorského dozoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2020 20.02.2020 10:00
JMK063223/20/OKŘ Smlouva o poskytování servisních služeb č: SMLPS-2020-000024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2020 04.02.2020 13:00
JMK007420/20/OKŘ/OBJ opravy vody, kanalizace, plynu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2020 04.02.2020 00:00
JMK007435/20/OKŘ/OBJ stěhovací práce v r. 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2020 04.02.2020 00:00
Zajištění stánku na veletrhu FOR BIKES 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.02.2020 03.02.2020 14:00
JMK063205/20/ÚŘK Smlouva o poskytování služeb auditu a recertifikace systému managementu společenské odpovědnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.01.2020 31.01.2020 13:00
JMK063206/20/ÚŘK Smlouva o poskytování služeb auditu a recertifikace systému managementu kvality
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.01.2020 31.01.2020 13:00
Zajištění činností v oblasti BESIP na území Jihomoravského kraje v roce 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2020 07.02.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016