Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Zhotovení stavby Transbordéru, zázemí, přípojky vody, zpevnění a rozšíření hráze“
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2024 09.07.2024 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Zhotovení stavby Transbordéru, zázemí, přípojky vody, zpevnění a rozšíření hráze“
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2024 09.07.2024 10:00
Objednávka školení Edoklady
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.06.2024 19.06.2024 14:00
Oprava terasy a rampy v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adrese Cejl 73, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2024 02.07.2024 10:00
Ostraha objektu Cejl 73, Brno
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2024 16.07.2024 10:00
JMK017345/24/OKŘ/OBJ organizační služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2024 17.06.2024 00:00
JMK017346/24/OKŘ/OBJ organizační služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2024 17.06.2024 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na částech území přírodní památky Nad řekami, přírodní památky Hynčicovy skály, přírodní památky Špice, přírodní památky Velké Družďavy a přírodní památky Písky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2024 17.06.2024 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v rámci opatření ke zlepšování přírodního prostředí - aplikace herbicidu na porosty klejichy hedvábné (Asclepias syriaca) - k. ú. Křídlůvky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2024 17.06.2024 00:00
Udržovací práce v maloplošných zvláště chráněných územích PP Špidláky, PP Zimarky, PP Kobylská skála a PP Nivky za Větrákem v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2024 17.06.2024 00:00
Udržovací práce v maloplošných zvláště chráněných územích PR Písečný rybník a PP Ochozy v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2024 17.06.2024 00:00
Vypracování dvou plánů péče PR Tisová stráň a PR U doutné skály, vypracování dvou inventarizačních průzkumů na území PR Tisová stráň
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2024 17.06.2024 00:00
Zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území PP Dyjské svahy, PP Vraní vrch, PP Kamenná hora , PP Šafářka a v EVL Starý zámek Jevišovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2024 17.06.2024 00:00
Zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území PP Kuče a na území PP Roviny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2024 17.06.2024 00:00
Zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území PP Načeratický kopec a Skalky u Sedlece
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2024 17.06.2024 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016