Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK013517/22/OVV/OBJ - objednávka autobusové dopravy účastníků na výjezdní zasedání frakce EPP Výboru regionů v Brně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.09.2022 08.09.2022 11:00
JMK013530/22/OKŘ/OBJ občerstvení na 26. Noční hradní slavnost - Špilberk 2022, 09.09.2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.09.2022 08.09.2022 00:00
JMK013507/22/OVV/OBJ - objednávka na zajištění přepravy humanitární pomoci (trvanlivých potravin a zdrav. materiálu) na Ukrajinu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.09.2022 07.09.2022 11:00
JMK013520/22/OKŘ/OBJ zpáteční letenky do Španělského království (Bilbaa a San Sebastianu) ve dnech 26.09. – 29.09.2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2022 06.09.2022 00:00
Objednávka JMK013514/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2022 02.09.2022 14:00
JMK013473/22/OVV/OBJ - objednávka pronájmu vozu k uskladnění a dopravě potravinové pomoci Ukrajině
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.09.2022 01.09.2022 09:00
Vytvoření strategické komunikace v rámci možného procesu transformace nemocnic zřízených Jihomoravským krajem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.09.2022 01.09.2022 00:00
JMK079002/22/OVV - výroba a odvysílání reklamního spotu včetně udělení licence - propagace koncertu k příležitosti oslav 1200 let Moravy - Český rozhlas Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.08.2022 31.08.2022 09:00
JMK013490/22/OKŘ/OBJ pronájem a doplňování 2 ks cisteren vodou, stanový tábor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.08.2022 30.08.2022 00:00
JMK013464/22/OKŘ/OBJ výměna ochranné sítě proti ptactvu nad dvorem budovy KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 1, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.08.2022 29.08.2022 00:00
Objednávka JMK013471/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2022 25.08.2022 09:00
JMK013462/22/OVV/OBJ - plakátovací kampaň k příležitosti oslav výročí 1 200 let Moravy na vybraných nádražích
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2022 23.08.2022 12:00
Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav – Přerov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2022 22.08.2022 00:00
Provedení geodetických prací souvisejících se zaměřením a vyznačením hranic ZCHÚ a jejich OP – PP Uherčická louka v k. ú. Uherčice u Znojma, Stříbrný vrch v k. ú. Míšovice, Šafářka v k. ú. Mašovice u Znojma a Žleby v k. ú. Zálesí u Bítova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2022 22.08.2022 00:00
005 – Spotřební materiál pro JMK
nadlimitní Zadáno 18.08.2022 29.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016