Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DNS 012 – Nákup disků
nadlimitní Zadáno 04.08.2022 17.08.2022 09:00
Licenční smlouva k užívání digitálních map – dohoda o aktualizacích
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.08.2022 03.08.2022 13:00
Objednávka JMK013351/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.08.2022 03.08.2022 10:00
JMK013342/22/OVV/OBJ - objednávka pronájmu vozu k uskladnění a dopravě potravinové pomoci Ukrajině
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2022 01.08.2022 13:00
Domov se zvláštním režimem Rohatec - energetický specialista pro metodu PDB
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2022 29.07.2022 00:00
Uzavření rámcové smlouvy na zpracování studií energetického hospodářství organizací Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 03.08.2022 10:00
JMK078067/22/OKŘ Smlouva o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 90019973338
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.07.2022 21.07.2022 16:00
Zhotovení projektových dokumentací na fotovoltaické elektrárny na střechách objektu zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – opakované řízení II
podlimitní Vyhodnoceno 21.07.2022 10.08.2022 10:00
Propagační předměty v rámci projektu „Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK“
nadlimitní Zadáno 20.07.2022 09.08.2022 12:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace Nemocnice Vyškov, p. o. – Centrum přirozeného porodu III
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2022 04.08.2022 10:00
Vzdělávání v oblasti podpory podnikání
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2022 26.07.2022 16:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno“
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2022 26.07.2022 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2022 26.07.2022 09:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2022 26.07.2022 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2022 26.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016