Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva č. JMK070720/21/OKH - Zpracování pravidelného videozpravodaje Jihomoravského kraje v roce 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2021 21.04.2021 14:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 03.05.2021 10:00
Objednávka č. JMK009458/21/OKH/OBJ - Tisk Výroční zprávy Jihomoravského kraje 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.04.2021 16.04.2021 14:00
Prováděcí smlouva č. 2021 - 019 JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.04.2021 15.04.2021 12:00
Provedení zásahů ke zlepšení př. a kr. prostředí na území PR Louky pod Kulíškem, PR Vratíkov, PR Ploník, PR Bosonožský hájek a PP Padělky a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.04.2021 15.04.2021 00:00
Objednávka JMK009461/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2021 14.04.2021 14:00
Provedení zásahů ke zlepšení př. a kr. prostředí ve ZCHÚ PP Augšperský potok, PP Bílá hora, PP Medlánecké kopce, PP Soběšické rybníčky, PP Skalky u přehrady a jejich OP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2021 12.04.2021 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích přírodní památky Junácká louka v k. ú. Kníničky, přírodní památky V Jezdinách v k. ú. Kněževes a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2021 12.04.2021 00:00
Vyhotovení zeměměřičských podkladů pro revizi hranic PP Krkatá bába
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.04.2021 09.04.2021 10:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Medlánecké kopce v k. ú. Medlánky a Královo Pole, Obřanská stráň v k. ú. Obřany a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.04.2021 09.04.2021 00:00
Recertifikační audit systému managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 (Energy Management System)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.04.2021 08.04.2021 09:00
Zhotovení stavby – Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1
podlimitní Zadáno 08.04.2021 18.05.2021 10:00
JMK009356/21/OKŘ/OBJ mimořádný úklid - dezinfekční čištění 04-06/2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2021 31.03.2021 00:00
Poskytování daňového poradenství 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 16.04.2021 10:00
Letní tábor "Tajemné příběhy" pro 17 dětí ze sociálně slabých rodin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2021 29.03.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016