Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK009198/21/OKŘ/OBJ servis žaluzií Žerotínovo náměstí 1 a 3 v roce 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.03.2021 03.03.2021 00:00
Support diskových polí HP 3 PAR
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 15.03.2021 10:00
JMK009186/21/OSV/OBJ kurz EXPOST - program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2021 01.03.2021 16:00
Provedení managementu ve zvláště chráněných územích PP Křtinský lom, PP Šiberná, PP Březina a PR Rakovecké stráně a údolí bledulí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.02.2021 26.02.2021 00:00
Servisní smlouva pro provoz softwaru pro energetický managment EnMS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.02.2021 26.02.2021 00:00
JMK009149/21/OKŘ/OBJ Poradenské a organizační činnosti v r. 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.02.2021 25.02.2021 00:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2021 05.03.2021 10:00
Provedení managementu ve zvláště chráněném území PP Šiberná
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2021 19.02.2021 10:00
JMK009140/21/OKŘ/OBJ osobní ochranné prostředky na rok 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2021 19.02.2021 00:00
Vzdělávání pro pracovníky s cílovou skupinou projektu SKILL Centrum pro cizince v JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2021 19.02.2021 00:00
Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na roky 2021 – 2027
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 04.03.2021 14:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 03.03.2021 10:00
Zajištění činností v oblasti BESIP na území Jihomoravského kraje v roce 2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.02.2021 24.02.2021 12:00
Provedení managementu v přírodní rezervaci Ve Žlebcách a přírodní památce Lysická obora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.02.2021 16.02.2021 00:00
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 1.5.2021 – část č. 35
nadlimitní Zadáno 15.02.2021 01.03.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016