Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK007723/20/OKŘ/OBJ Poradenské a organizační činnosti
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2020 27.03.2020 00:00
Malířské, natěračské a drobné stavební opravy
Domov na Jarošce, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2020 26.03.2020 12:00
Oprava stativů - výměna hadic MP
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2020 26.03.2020 11:00
PD - rekonstrukce kotelny 1
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2020 26.03.2020 11:00
Pravidelné revize požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany 2020-2022
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2020 06.04.2020 09:00
Zdravotnická dopravní služba
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 15.04.2020 14:00
21_2020 Nákup dezinfekce
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2020 26.03.2020 00:00
Rozšíření stávajícího systému sestra-pacient_Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 08.04.2020 00:00
Smlouva o spolupráci - IS 3.0
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2020 26.03.2020 00:00
Přestavba haly na prodejnu
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 21.04.2020 10:00
Rekonstrukce tukové jímky a lapače škrobů
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 20.04.2020 10:00
JMK007729/20/OKŘ/OBJ Desinfekční přípravek Anti-COVID
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.03.2020 25.03.2020 00:00
Pojištění právní ochrany
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2020 24.03.2020 11:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 09.04.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 09.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016