Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SANACE VLHKOSTI OBJEKTU GYMNÁZIA PŘÍČNÍ 16, BRNO
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 04.06.2024 10:00
Rekonstrukce elektro a slaboproudu v objektu Vaculíkova 259/14, Brno
Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 03.06.2024 10:00
Zateplení a výměna oken v budovách A a B, Lipka – pracoviště Jezírko
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 31.05.2024 10:00
II/373 BŘEZINA – OCHOZ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 03.06.2024 10:00
ZZS Jihomoravského kraje - speciální vozidla pro převoz osob - 2024
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 18.06.2024 10:00
Celková oprava obvodové zdi
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 31.05.2024 10:00
Zhotovení stavby Transbordéru, zázemí, přípojky vody, zpevnění a rozšíření hráze
Jihomoravský kraj
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 25.06.2024 10:00
Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody v objektu Horní Česká 15
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 07.06.2024 09:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby "Domovy se zvláštním režimem Hevlín", vč. výkonu autorského dozoru projektanta
Jihomoravský kraj
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2024 05.06.2024 10:00
Generální supervize (TDS a BOZP) pro strategické investiční akce Nemocnice Znojmo – II
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2024 20.06.2024 10:00
smlouva o dílo - provedení revizí el. instalací, el instalací strojů a hromosvodů
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2024 15.05.2024 14:00
Strava PT Legato 07-08/2024
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2024 24.05.2024 13:55
Strava PT 07-08/2024 Lidická
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2024 24.05.2024 13:00
Objednávka školení SW Attis
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2024 15.05.2024 11:00
Zástupce zadavatele pro podlimitní VZ „Stavební úpravy obj. B - 1.NP - centrální šatny“
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2024 15.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016