Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území PR Louky pod Kulíškem a v PR Ploník
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2024 22.05.2024 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí PP medlánecké kopce a PP Obřanská stráň
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2024 22.05.2024 00:00
Servisní smlouva o dodání a výdeji občerstvení pro XXII. Sportovní hry SÚS JMK
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2024 22.05.2024 00:00
Dodávka zařízení pro pekařský provoz
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 30.05.2024 10:00
Nákup zařízení pro fotografický ateliér
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 30.05.2024 10:00
Smlouva o zajištění služeb
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2024 21.05.2024 10:00
Elektroinstalační práce
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 10.06.2024 10:00
Organizace a administrace výběrových řízení - Nemocnice Kyjov - elektronizace procesů
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 04.06.2024 10:00
REALIZACE PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY – OŘECHOVSKÁ II.ETAPA
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 21.05.2024 06.06.2024 10:00
JMK017148/24/OKŘ/OBJ pravidelná revize elektrospotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2024 21.05.2024 00:00
JMK017152/24/OKŘ/OBJ montáž měření teplot solárního systému, budova KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 3, Brno
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2024 21.05.2024 00:00
Rámcová dohoda SŠSŘ – zakázkově šité textilie
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2024 31.05.2024 10:00
JMK090713/24/OKŘ Dodávka výpočetní techniky
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2024 20.05.2024 13:00
malířské práce
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2024 20.05.2024 10:00
Pozáruční servis injekčních dávkovačů a plicních ventilátorů 2024 - 2028
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2024 20.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016