Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
projektová dokumentace na rekostrukce kotelny
Habrovanský zámek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2020 28.02.2020 16:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2020 28.02.2020 10:00
Smlouva servisní č. 61-20_Siemens
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2020 28.02.2020 09:00
Výkon činnosti TDS při realizaci stavby "DpS Strážnice - sanace vlhka a výměna rozvodů vody"
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2020 28.02.2020 09:00
Oprava svodidel a DZ po DN_II-430 kruh. Mokrá - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2020 28.02.2020 00:00
Zmapování objízdných tras připravované rekonstrukce mostu - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2020 28.02.2020 00:00
03-20 Jednorázové lůžkoviny 2020 - 2022
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2020 12.03.2020 09:00
DODÁVKA SILNIČNÍ BARVY, BALOTINY A ROZPOUŠTĚDLA PRO PROVÁDĚNÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V ROCE 2020
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2020 10.03.2020 09:00
Smlouva o zajištění Letního ozdravného tábora v Hutisku-Solanci
Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2020 27.02.2020 09:00
Smlouva o provádění konzultačních služeb v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2020 27.02.2020 08:00
SŠ 2/2020 SA 3 Nákup grafických stanic
SŠ průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2020 27.02.2020 00:00
Vybavení kuchyněk, sesterny a společenské místnosti
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2020 27.02.2020 00:00
Obnova fasád, Přemyslovců 4, Znojmo - I.etapa (výměna oken)
Gymnázium,Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 26.02.2020 25.03.2020 16:00
JMK063605/20/OKŘ Smlouva o poskytování servisních služeb
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.02.2020 26.02.2020 14:00
Nákup sanitních vozů
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2020 16.03.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016