Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovitel demolice budov na pozemku p. č. 254/1, p. č. 254/2, p. č. 254/3 a p. č. 256 k.ú. Ponava - „Areál sportovních nadějí“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2019 20.08.2019 10:00
Simulátory pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK v Brně-Bohunicích
Jihomoravský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 30.07.2019 03.09.2019 10:00
Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 30.07.2019 21.08.2019 09:00
Smlouva o dílo č. 164 19
Domov Horizont, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.07.2019 30.07.2019 10:00
SPŠ stavební Brno – interiérové vybavení
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2019 15.08.2019 09:00
Centrifugy
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2019 13.08.2019 12:00
Nákup prostředků ICT 2019
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.07.2019 13.08.2019 10:00
Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 30.07.2019 03.09.2019 10:00
Zajištění vzdělávacích kurzů pro poskytovatele sociálních služeb na území Jihomoravského kraje II
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2019 07.08.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2019 14.08.2019 10:00
Objednávka č. 2019-20
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2019 29.07.2019 11:00
Dodávka silničních svodidel včetně příslušenství v roce 2018 a 2019 - Kupní smlouva
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2019 29.07.2019 00:00
Příručka pro starosty JMK
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2019 05.08.2019 12:00
Požární signalizace Pavilon
Domov Hvězda, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2019 25.07.2019 14:00
II/416 Blučina průtah - KM 0,950 - 1,140
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2019 05.08.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016