Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba a náhrada značení zvláště chráněných území
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
Údržba stávajícího pruhového značení hranic zvláště chráněných území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace v okrese Brno-venkov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 4 ZCHÚ v okrese Brno-venkov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
Plány péče vybraných zvláště chráněných území okresu Vyškov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.03.2021 19.03.2021 00:00
Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb
podlimitní Zadáno 18.03.2021 03.05.2021 10:00
Propagace Jihomoravského kraje na IGNIS BRUNENSIS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 25.03.2021 14:00
Očkovací kampaň Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 09.04.2021 10:00
Smlouva č. JMK069919/21/OKH - Dohoda o zpracování insolvenčního návrhu pro Spolek pro GP ČR Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.03.2021 17.03.2021 13:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích přírodní památky Rájecká tůň v k. ú. Brněnské Ivanovice a v přírodní rezervaci Černovický hájek v k. ú. Brněnské Ivanovice a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.03.2021 17.03.2021 12:00
JMK069918/21/OKŘ Příkazní smlouva o výkonu činnosti autorského dozoru při realizaci stavby "Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.03.2021 17.03.2021 00:00
Dodávka vybavení kuchyně - Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova - Marie Hübnerové - opakované řízení
podlimitní Zadáno 10.03.2021 31.03.2021 10:00
Objednávka JMK009263/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.03.2021 10.03.2021 11:00
Poskytování pracovnělékařských služeb II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 23.03.2021 10:00
Provádění elektrikářských oprav a servisu v budovách Žerotínovo náměstí 1 a 3, Cejl 73 a Údolní 35a, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 23.03.2021 09:00
Objednávka JMK009240/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.03.2021 03.03.2021 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016