Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 5
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 6
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 7
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
JMK061256/19/OKŘ Smlouva o provádění jazykové výuky zaměstnanců
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.08.2019 27.08.2019 00:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Paprsek – rekonstrukce sociálního zařízení“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 06.09.2019 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Paprsek-rekonstrukce sociálního zařízení“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 06.09.2019 10:00
JMK006305/19/OKŘ/OBJ Výměna dveřního kování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2019 23.08.2019 00:00
JMK006309/19/OKŘ/OBJ Pískovaná okenní fólie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2019 23.08.2019 00:00
JMK006320/19/OKŘ/OBJ výměna zámků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2019 23.08.2019 00:00
JMK006298/19/OKŘ/OBJ občerstvení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2019 22.08.2019 00:00
Inzerce na propagaci Kotlíkových dotací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.08.2019 19.08.2019 14:00
JMK006295/19/OKŘ/OBJ Instalační práce pro KOC JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.08.2019 19.08.2019 00:00
Spoty v rámci propagace Kotlíkových dotací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2019 16.08.2019 12:00
JMK006287/19/OKŘ/OBJ Služby související s pracovní cestou do Izraele
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2019 16.08.2019 00:00
VZMR na služby „Webová aplikace přípravy staveb pro řešení staré majetkoprávní zátěže silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji“.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 21.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016