Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
009 Kancelářské potřeby pro JMK - běžné a ekologicky šetrné výrobky
nadlimitní Zadáno 18.02.2020 02.03.2020 10:00
JMK007502/20/OKŘ/OBJ pravidelná revize elektrospotřebičů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.02.2020 18.02.2020 00:00
JMK007503/20/OKŘ/OBJ přemístění kuchyňské linky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.02.2020 18.02.2020 00:00
Servisní smlouva pro provoz softwaru pro energetický managment EnMS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2020 14.02.2020 14:00
JMK063548/20/OKŘ Servisní smlouva č. TCS20-3128
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2020 13.02.2020 15:00
017 VT pro JMK
nadlimitní Zadáno 13.02.2020 26.02.2020 10:00
JMK063547/20/OKŘ Smlouva o údržbě a servisu neveřejného telekomunikačního zařízení č. TCS20-3127
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2020 13.02.2020 12:00
Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
podlimitní Zadáno 12.02.2020 06.04.2020 10:00
SLU - Má vlast 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2020 06.02.2020 14:00
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2020 14.02.2020 12:00
VMware Jihomoravský kraj č. 2020 - 002
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.02.2020 05.02.2020 09:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Fasáda objektu MDM Brno, Cihlářská 21“ a výkon činnosti autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 20.02.2020 10:00
JMK063223/20/OKŘ Smlouva o poskytování servisních služeb č: SMLPS-2020-000024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2020 04.02.2020 13:00
JMK007420/20/OKŘ/OBJ opravy vody, kanalizace, plynu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2020 04.02.2020 00:00
JMK007435/20/OKŘ/OBJ stěhovací práce v r. 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2020 04.02.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016