Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK012679/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 00:00
JMK012680/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 00:00
JMK012682/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 00:00
JMK012684/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 00:00
JMK012685/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 00:00
JMK012688/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 00:00
JMK012689/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 00:00
JMK012694/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 00:00
JMK012470/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.05.2022 29.05.2022 00:00
JMK012656/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2022 28.05.2022 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Dyjské svahy a Šafářka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2022 27.05.2022 14:00
Společná cyklomapa JMK a TTSK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2022 08.06.2022 12:00
JMK012444/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2022 27.05.2022 00:00
JMK012446/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2022 27.05.2022 00:00
JMK012447/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2022 27.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016