Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobních automobilů pro rok 2024 - část F – opakované řízení
podlimitní Hodnocení 15.03.2024 09.04.2024 10:00
Objednávka JMK016764/24/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.03.2024 15.03.2024 11:00
Sanace kontaminované lokality Drásov II
podlimitní Vyhodnoceno 14.03.2024 15.04.2024 10:00
Zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve ZCHÚ PP Křtinský lom, PP Šiberná, PP Střelický les, PR Kavinský potok a PR Rakovecké stráně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.03.2024 14.03.2024 00:00
Reklamní předměty pro odbor vnějších vztahů – tašky 2024 II
nadlimitní Zadáno 11.03.2024 25.03.2024 14:00
JMK016712/24/OKŘ/OBJ frankovací stroj na novou podatelnu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.03.2024 11.03.2024 00:00
Vyhotovení plánu péče v PR Ve žlebcách, PP Hrubá Louka a PP Na Líchách
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.03.2024 11.03.2024 00:00
Propagace Jihomoravského kraje na IGNIS BRUNENSIS
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2024 18.03.2024 12:00
Zajištění zdravotních služeb – prohlídek těl zemřelých na vymezeném území Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 21.03.2024 15:00
JMK016669/24/OKŘ/OBJ projektová dokumentace na vybudování nákladního výtahu v budově KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2024 07.03.2024 00:00
JMK016704/24/OKŘ/OBJ nabití konta u jobs.cz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2024 07.03.2024 00:00
Objednávka JMK016706/24/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.03.2024 06.03.2024 13:00
JMK016668/24/OKŘ/OBJ oprava systému MaR, budova KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.03.2024 06.03.2024 00:00
Objednávka č. JMK016662/24/OKH/OBJ - Zajištění Ceny za krajinu 2024 a regionální Ceny Adapterra Awards Jihomoravského kraje 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.03.2024 05.03.2024 16:00
JMK016661/24/OKŘ/OBJ letenky do Španělského království, 26.05. – 30.05.2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2024 04.03.2024 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016