Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka JMK009665/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.2021 18.05.2021 14:00
Objednávka JMK009668/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.2021 18.05.2021 14:00
Smlouva o dílo č. JMK070864/21/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.2021 18.05.2021 13:00
VZMR „TONERY PRO JMK I.“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 25.05.2021 10:00
VZMR „TONERY PRO JMK II.“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 25.05.2021 10:00
Objednávka JMK009629/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2021 13.05.2021 13:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 27.05.2021 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 27.05.2021 10:00
Společné datové prostředí pro projekt Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 10:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území přírodní památky Roviny v k. ú. Nevojice včetně ochranného pásma
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 00:00
Vypracování plánů péče a zoologického inventarizačního průzkumu pro zvláště chráněná území
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2021 11.05.2021 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Pustý kopec u Konic, Vraní vrch, Tasovické svahy a Oleksovická mokřina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2021 11.05.2021 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na části území přírodní památky Kuče v k. ú. Malínky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2021 10.05.2021 00:00
Vytvoření zážitkové šifrovací hry s J. G. Mendelem včetně správy hry
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 19.05.2021 10:00
Domov pro seniory Hustopeče – vybavení interiéru a exteriéru
nadlimitní Zadáno 05.05.2021 10.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40  ››