Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v Bučovicích" a výkon autorského dozoru
podlimitní Hodnocení 17.06.2019 22.07.2019 10:00
Servisní služby pro kopírky Sharp
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2019 17.06.2019 12:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území přírodní památky Roviny v k. ú. Nevojice včetně ochranného pásma
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2019 17.06.2019 00:00
Morava a Slezsko (ne)tradiční
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2019 04.07.2019 10:00
Zajištění propagace Jihomoravských krajských dožínek 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2019 14.06.2019 13:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby - Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 16.07.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2019 16.07.2019 10:00
Malířské a natěračské práce 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 24.06.2019 09:00
Podlahářské práce 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 24.06.2019 09:00
Provedení opatření ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v přírodní památce Ochozy v k. ú. Archlebov a v přírodní rezervaci Písečný rybník v k. ú. Milotice u Kyjova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2019 14.06.2019 00:00
Gymnázium Slovanské náměstí – výměna oken do ulice Charvatské – etapa č. 1 - TDS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2019 12.06.2019 10:00
Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby: Gymnázium Slovanské náměstí – výměna oken do ulice Charvatské – etapa č. 1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2019 12.06.2019 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce školní kuchyně Gymnázia a střední odborné školy Mikulov“ a výkon činnosti autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 28.06.2019 10:00
Dovybavení kuchyňské technologie budovy Česká 11, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 27.06.2019 10:00
Zpracování obsahu reprezentační obrazové publikace k projektu Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice-Kopčany
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 26.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30  ››