Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o poskytování odborných konzultací firmou Sperling, s.r.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2019 04.03.2019 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby – Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie II
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 20.03.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie II
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 20.03.2019 10:00
ZŠ Hapalova - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/00010
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2019 28.02.2019 17:00
JMK057032/19/OKŘ Deratizace a dezinsekce v budově Cejl 73
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2019 28.02.2019 00:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – části oblasti Brněnsko
nadlimitní Zadáno 25.02.2019 08.04.2019 10:00
Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné II
podlimitní Zrušeno 12.02.2019 18.03.2019 10:00
010 mobilní technika pro JMK
nadlimitní Zadáno 07.02.2019 19.02.2019 09:00
Pronájem reklamních ploch na letišti Milano - Bergamo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2019 04.02.2019 13:00
Zpracování posudku k záměru „Silnice I/42 Brno VMO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2019 04.02.2019 11:00
018 SM pro JMK
nadlimitní Zadáno 28.01.2019 08.02.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2019 12.02.2019 10:00
Poskytování servisních služeb pro kopírku Sharp
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 10:00
Poskytování servisních služeb pro kopírku Sharp
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 10:00
017 SM pro JMK
nadlimitní Zadáno 18.01.2019 29.01.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016