Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva č. JMK069919/21/OKH - Dohoda o zpracování insolvenčního návrhu pro Spolek pro GP ČR Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.03.2021 17.03.2021 13:00
Poskytování pracovnělékařských služeb II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 23.03.2021 10:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2021 05.03.2021 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 03.03.2021 10:00
Posudek k záměru - Rekreační přístav Hodonín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2021 15.02.2021 00:00
Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
podlimitní Zadáno 14.01.2021 10.03.2021 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění zpracování kompletních žádostí o finanční podporu Jihomoravského kraje včetně zpracování Studií proveditelnosti a dalších povinných příloh potřebných k podání žádostí o finanční podporu, včetně jejich úplné kompletace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2020 20.01.2021 14:00
Dohoda o poskytnutí odborných služeb č. 2 č. 2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2020 21.12.2020 00:00
Dohoda o poskytnutí odborných služeb č. 3
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2020 21.12.2020 00:00
Výběr autobusových dopravců od 2021 – části 36 až 46
nadlimitní Zadáno 18.12.2020 28.01.2021 14:00
Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování PNP II
nadlimitní Zadáno 17.12.2020 19.01.2021 10:00
ConnReg – Propagační poznámkové bloky – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2020 05.01.2021 10:00
Smlouva o poskytování lsužeb el. komunikací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.11.2020 26.11.2020 15:00
Výroba videospotu Mikulčice - Kopčany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.10.2020 21.10.2020 10:00
SW řešení pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 30.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016