Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jazykové vzdělávání pracovníků oddělení evropských dotací KrÚ JMK – projekt SoMoPro 3
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 11.09.2017 10:00
Poskytování služeb podpory - Kybernetické operační centrum
podlimitní Zadáno 28.07.2017 08.09.2017 10:00
Branding Jihomoravského kraje a města Brna
nadlimitní Zadáno 30.06.2017 20.07.2017 14:00
Studie proveditelnosti cyklokoridorů v Jihomoravském kraji
podlimitní Zadáno 30.06.2017 20.07.2017 11:00
obj_001693/17/ORR/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.06.2017 27.06.2017 15:00
Poradenská činnost v rámci projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 26.06.2017 12:00
Objednávka úprav ve hře LOGUJ!
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2017 26.05.2017 09:00
Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 30.05.2017 10:00
Právní služby při pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.2017 18.05.2017 10:00
Poskytování právních služeb souvisejících s uložením závazku veřejné služby
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 12.05.2017 10:00
Obj. č. 1364_ Má vlast
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.05.2017 03.05.2017 15:00
evidenční software realizace školních soutěží v Jihomoravském kraji
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.04.2017 10.04.2017 10:00
Poskytování právních služeb ve věci žaloby o vydání souboru věcí - čtyř kusů gotických deskových obrazů světic sv. Kateřiny, sv. Barbory, sv. Doroty a sv. Markéty, žalobce Římskokatolická farnost Slup, IČO: 49440535
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.03.2017 20.03.2017 00:00
Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
nadlimitní Zadáno 10.03.2017 26.04.2017 10:00
Zpracování žádosti o podporu, aktualizace studie proveditelnosti a projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru pro projekt „eHealth v Jihomoravském kraji“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 27.03.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016