Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v Jihomoravském kraji v letech 2022 – 2024
nadlimitní Zadáno 01.10.2021 29.10.2021 10:00
Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče
podlimitní Zadáno 30.09.2021 20.10.2021 09:00
Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 14.10.2021 10:00
Smlouva o dílo č. JMK072879/21/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.09.2021 16.09.2021 00:00
001 Kancelářské potřeby pro JMK
nadlimitní Zadáno 24.08.2021 06.09.2021 10:00
Zpracování účetního výkaznictví
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2021 06.09.2021 10:00
Supervizor při zpracování odpadů vzniklých působením tornáda a následnou činností IZS v obcích Jihomoravského kraje
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.07.2021 29.07.2021 10:00
IS pro podporu energetického a facility managementu
podlimitní Zadáno 21.07.2021 23.08.2021 10:00
Zpracování odpadů vzniklých působením tornáda a následnou činností IZS v obcích Jihomoravského kraje
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.07.2021 22.07.2021 10:00
Sdružený projekt fotovoltaických elektráren Jihomoravského kraje do 1 MWp
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 29.07.2021 10:00
Výběr autobusových dopravců od 2021 – část 7 – JŘSU
nadlimitní Zadáno 22.06.2021 08.07.2021 10:00
Zástupce zadavatele pro přípravu a zadání veřejných zakázek na zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 25.06.2021 10:00
Zástupce zadavatele - Pořízení digitální technické mapy pro Jihomoravský kraj II
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 16.06.2021 10:00
BIM Manažer - Domov pro seniory Sokolnice - humanizace pobytových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 09.06.2021 10:00
Smlouva o dílo č. JMK070875/21/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2021 21.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016