Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora přípravy a realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.11.2018 21.11.2018 08:00
Zpracování zadávacích podmínek a zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Provedení analýzy sítě sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou v Jihomoravském kraji“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.11.2018 21.11.2018 00:00
Kompenzační opatření - ovzduší - na území JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.11.2018 14.11.2018 00:00
Zajištění cateringových služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.11.2018 13.11.2018 00:00
Výkon činnosti TDS – Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Lednice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 20.11.2018 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Lednice“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 20.11.2018 10:00
organizační zajištění konference 15.-16.11.2018 pro poskytovatele sociálních služeb v rámci IP „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.11.2018 05.11.2018 00:00
Organizační zajištění závěrečné konference 15.11.-16.11.2018 pro poskytovatele IP „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.11.2018 05.11.2018 00:00
Certifikační audit systému managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 (Energy Management System)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2018 02.11.2018 11:00
Objednávka JMK004496/18/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2018 02.11.2018 09:00
Smlovua o posktnutí služby - zajištění a realizace certifikace systému hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 Jihomoravského kraje a jeho organizací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2018 02.11.2018 00:00
Objednávka JMK004452/18/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2018 30.10.2018 10:00
Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné
podlimitní Zrušeno 23.10.2018 11.12.2018 10:00
Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích
podlimitní Zadáno 23.10.2018 11.12.2018 10:00
007 Mobilní VT pro JMK
nadlimitní Zadáno 22.10.2018 02.11.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016