Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
042635/17/OKŘ ŽN 3: Smlouva č. 2010024251 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2017 01.01.2017 00:00
042234/16/OKŘ Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek č. 982607-1571/2016, E2016/13980
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2016 20.12.2016 00:00
Benchmarkingová databáze sociálních služeb včetně aplikace pro výpočet vyrovnávací platby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2016 13.12.2016 00:00
ConnReg - Jazyková výuka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 16.01.2017 10:00
042173/16/OKŘ Smlouva o dílo č. 902-16-0575: technické kontroly a servis MaR v budově ŽN 1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2016 09.12.2016 00:00
Pořízení nových železničních elektrických jednotek včetně full-service
nadlimitní Zadáno 08.12.2016 19.06.2019 10:00
Obj. 000670/16/ORR/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2016 05.12.2016 09:00
Obj. 000666/16/ORR/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2016 05.12.2016 00:00
Zpracování analýzy o realizaci asistovaných styků v JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2016 25.11.2016 00:00
Modul Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb pro potřeby Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2016 15.11.2016 00:00
Analýza potřebnosti soc služeb v JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2016 08.11.2016 00:00
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2017 - 2019
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 31.01.2017 10:00
Pěší výlety po jižní Moravě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2016 23.09.2016 11:00
Zajištění poskytování sociální služby azylové domy na území Jihomoravského kraje - ve městě Brně IV.
nadlimitní Zadáno 25.08.2016 08.09.2016 11:00
040208/16/OKŘ Smlouva o dílo - pravidelná preventivní údržba a odborné prohlídky výtahů v budově ŽN 1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2016 16.08.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016