Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka 52
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.07.2015 07.07.2015 09:00
Objednávka_48
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2015 23.06.2015 13:00
Objednávka_49
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2015 23.06.2015 13:00
Objednávka_50
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2015 23.06.2015 13:00
Technická a administrativní podpora projektu využití nemovitých objektů v majetku JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2015 16.06.2015 09:00
Obj. 44/15
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2015 25.05.2015 12:00
030332/15/OKŘ Licenční smlouva k užívání digitálních map - StreetNet CZE, StreetNet TOURIST
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2015 25.05.2015 08:00
Monitoring návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2015 22.05.2015 12:00
Smlouva o zajištění divadelního představení na EXPO 2015
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2015 20.05.2015 00:00
029233/15/OKŘ Servisní smlouva programového vybavení ATTIS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.04.2015 10.04.2015 15:00
Objednávka č. 5/4/15
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2015 15.02.2015 16:00
SML č.000045/10/OKŘ/5: Dodatek č.3 ke kupní smlouvě na dodávku a odběr tepelné energie č. P-77162
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.02.2015 09.02.2015 00:00
Smlouva o víceleté podpoře
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.12.2014 23.12.2014 00:00
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji 2014 – 2017, II.
podlimitní Zadáno 11.11.2014 28.11.2014 09:30
Zajištění stavební připravenosti - dodání a montáž dieselagregátu 2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 03.10.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016