Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obj. 9/16
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.01.2016 08.01.2016 15:00
Zajištění poskytování uživatelské podpory k benchmarkingové databázi sociálních služeb v JMK pro rok 2016
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.01.2016 05.01.2016 10:00
Dodávka 1 ks monitorovacího zařízení pro monitoring pohybu na cyklistických a turistických stezkách na území Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2015 17.12.2015 14:00
Obj. 75
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2015 17.12.2015 10:00
Nájemní smlouva
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 00:00
Obj. 74
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2015 14.12.2015 11:00
Upgrade webové aplikace pro rychlé vyhledávání informací o plochách a koridorech nadmístního významu vč. ÚSES v ZÚR JMK pro jednotlivé obce Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2015 14.12.2015 10:00
Poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2015 09.12.2015 10:00
Obj. č. 71
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2015 04.12.2015 09:00
Vytvoření a správa internetových stránek www.auditfamilyfriendlycommunity.cz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.12.2015 03.12.2015 12:00
Vytvoření stálé expozice v návštěvnickém centru Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2015 25.11.2015 14:00
Objednávka č. 63
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.10.2015 19.10.2015 00:00
Audit familyfriendlycommunity na jižní Moravě - pilotní fáze
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2015 16.10.2015 12:00
Objednávka č. 62
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2015 16.10.2015 09:00
Objednávka č. 62/15
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2015 16.10.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016