Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování zadávacích podmínek, zastupování zadavatele při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu Rodinné pasy 2017 – 2019 a zastupování ve věci ochrany práv duševního vlastnictví k projektu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2016 20.07.2016 12:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – oblast Znojemsko
nadlimitní Zadáno 07.07.2016 08.11.2016 10:00
SML - Smlouva o propagaci Jihomoravského kraje v rámci dokumentárního filmu "Ať žije svobodbé Brno"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2016 30.06.2016 00:00
Reklamní předměty s logem Rodinná politika Jihomoravského kraje a reklamní předměty s logem audit familyfriendlycommunity
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2016 24.06.2016 00:00
Objednávka č.40
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2016 23.06.2016 14:00
Objednávka č. 41
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2016 23.06.2016 14:00
Objednávka č. 42
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2016 23.06.2016 14:00
Servisní smlouva - energetický management EnMS implementovaný pod názvem regionální energetické databáze RED
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2016 03.06.2016 12:00
OBJ 14/214/16 - zveřejnění prezentace Jihomoravského kraje v Krajských novinách a Evropských novinách
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2016 19.05.2016 00:00
Zástupce zadavatele – Pořízení nových železničních kolejových vozidel včetně full-servisu
podlimitní Zadáno 26.04.2016 17.05.2016 10:00
Monitoring návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2016 25.04.2016 14:00
Poskytování právních služeb ve věci žalob o určení vlastnického práva státu dle zákona č. 428/2012 Sb., k nemovitostem v k.ú. Mikulov na Moravě a v k.ú. Strážnice na Moravě, žalobce Českomoravská provincie Řádu zbožných škol - piaristů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2016 21.04.2016 00:00
Zajištění poskytování sociální služby Intervenční centrum na území Jihomoravského kraje
nadlimitní Zadáno 15.04.2016 22.04.2016 11:00
Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty na území Jihomoravského kraje
nadlimitní Zadáno 13.04.2016 31.05.2016 10:00
Objednávka č. 26/16
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.04.2016 11.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016