Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování zadávacích podmínek a zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Provedení analýzy sítě sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou v Jihomoravském kraji“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.11.2018 21.11.2018 00:00
Kompenzační opatření - ovzduší - na území JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.11.2018 14.11.2018 00:00
Zajištění cateringových služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.11.2018 13.11.2018 00:00
organizační zajištění konference 15.-16.11.2018 pro poskytovatele sociálních služeb v rámci IP „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.11.2018 05.11.2018 00:00
Organizační zajištění závěrečné konference 15.11.-16.11.2018 pro poskytovatele IP „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.11.2018 05.11.2018 00:00
Certifikační audit systému managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 (Energy Management System)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2018 02.11.2018 11:00
Smlovua o posktnutí služby - zajištění a realizace certifikace systému hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 Jihomoravského kraje a jeho organizací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2018 02.11.2018 00:00
Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné
podlimitní Zrušeno 23.10.2018 11.12.2018 10:00
Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Svitávka
podlimitní Zrušeno 23.10.2018 14.11.2018 09:00
Pronájem prostor na odpolední jednání zástupců krajů a krajských úřadů a večerní neformální posezení včerně zajištění jídla
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.10.2018 07.10.2018 00:00
Poskytování služeb - elektronické pečetění a časová razítka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.09.2018 24.09.2018 10:00
Správce stavby – Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
podlimitní Zadáno 10.09.2018 01.10.2018 10:00
Výroba replik šperků jako součásti stálé expozice pod názvem „Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2018 04.09.2018 15:00
Webová aplikace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 16.08.2018 10:00
Pronájem reklamní plochy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.07.2018 23.07.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016