Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Informační systém poskytující databázi veřejných zakázek a vhodných dodavatelů veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 30.04.2019 10:00
Provedení analýzy sítě sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou v Jihomoravském kraji
podlimitní Zadáno 09.04.2019 30.04.2019 10:00
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ a zpracování pilotních projektových záměrů s významným uplatněním prvků konceptu SMART region
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 23.04.2019 14:00
Dodávka informačních a komunikačních technologií pro eHealth v Jihomoravském kraji II
nadlimitní Zadáno 15.03.2019 17.04.2019 10:00
Poskytnutí služeb odpadového hospodářství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 01.04.2019 10:00
Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné II
podlimitní Zrušeno 12.02.2019 18.03.2019 10:00
Pronájem reklamních ploch na letišti Milano - Bergamo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2019 04.02.2019 13:00
Zpracování posudku k záměru „Silnice I/42 Brno VMO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2019 04.02.2019 11:00
Poskytování servisních služeb pro kopírku Sharp
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 10:00
Poskytování servisních služeb pro kopírku Sharp
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2019 21.01.2019 10:00
Smlouva o poskytování internetové aplikace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2018 17.12.2018 11:00
Právní služby související s úpravou smluvního vztahu, spočívajícího v nájmu podniku, mezi Jihomorvským krajem a LETIŠTĚM BRNO a.s.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2018 17.12.2018 10:00
Poskytování právních služeb souvisejících s uložením závazku veřejné služby - Brusel
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2018 12.12.2018 10:00
Poskytování uživatelské podpory „Benchmarkingová databáze sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2018 04.12.2018 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby cyklistické stezky v úsecích B1 „LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ“ a B2 „MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2018 18.12.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016