Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor(do 1 roku)
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.09.2015 10.09.2015 00:00
Brána jazyků otevřená
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2015 18.09.2015 13:00
Gymnázium Blansko - zahraniční jazykové pobyty pro žáky Anglie
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 20.09.2015 10:00
II/430 Brno, Olomoucká, most 430-001, provedení zabezpečovacích prací
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 16.09.2015 10:00
II/430 PODOLÍ, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY – PROVIZORNÍ VOZOVKA
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 17.09.2015 11:00
Hotelové služby - výjezd ředitelů projekt Dotyky
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.09.2015 08.09.2015 00:00
Jazykové zahraniční kurzy pro pedagogy
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2015 05.09.2015 12:00
Rolety a žaluzie do učeben a kabinetů
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2015 04.09.2015 12:00
B.I.B.S., a.s. brno
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2015 04.09.2015 00:00
smlouva - oprava římsy
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2015 04.09.2015 00:00
Výměna střešních oken a doplnění izolace střechy objektu Husova 10, Brno
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, přispěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2015 22.09.2015 12:00
Dodávka motorové nafty - cestmistrovství Brno (220151134)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.09.2015 03.09.2015 00:00
Krátkodobá dohoda o užívání majetku JD 1.5.2016
Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2015 02.09.2015 00:00
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky na OA Veselí
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015 14.09.2015 13:00
Dodávky potravin
Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.09.2015 01.09.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016