Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/0507 Mouřínov - průtah
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 29.09.2015 09:00
Objednávka č. 105/2015
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.09.2015 17.09.2015 00:00
Zpracování projektové dokumentace II/377, III/3778 Tišnov, ul. Riegrova DÚR, DSP, IČ, PDPS, SP, AD a II/379 Tišnov, ul. Brněnská DÚR, DSP, IČ, PDPS, SP, AD
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 17.09.2015 01.10.2015 10:00
Dodávka motorové nafty - cestmistrovství Vyškov (520150702)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.09.2015 16.09.2015 00:00
Smlouva 1143
Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.09.2015 15.09.2015 07:00
DODÁVKA HARDWARE A SOFTWARE V ROCE 2015
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 24.09.2015 10:00
II/422 LEDNICE – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 25.09.2015 10:00
Smlouva o dílo č. A/14/241
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.09.2015 14.09.2015 00:00
Smlouva o dílo č. A/14/241.1
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.09.2015 14.09.2015 00:00
III/15275 MORAVANY - NEBOVIDY
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 23.09.2015 10:00
Kanalizační splašková přípojka
Dětský domov Vranov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 24.09.2015 12:00
Mluvme a porozhlédněme se
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2015 22.09.2015 10:00
TZ Břeclav Kančí obora - generální oprava části budovy B
Duhovka - středisko volného času Břeclav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.09.2015 10.09.2015 13:00
Nábytek pro HTO
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.09.2015 10.09.2015 00:00
Nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.09.2015 10.09.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016