Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Digitalizace historických rukopisů
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 02.10.2015 00:00
III/37932 VÍTOVICE - PO KANALIZACI
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 30.09.2015 09:30
III/4199 KŘIŽANOVICE - PO KANALIZACI
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 30.09.2015 09:00
Nájezdová rampa
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.09.2015 21.09.2015 00:00
Oprava parkoviště v areálu
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2015 18.09.2015 00:00
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ II.-II/380 TUŘANY – TELNICE – MOUTNICE, EXTRAVILÁN - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP, AD, II/409 UHERČICE – PODHRADÍ NAD DYJÍ - PDPS, SP,IČ, AD
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 18.09.2015 11.11.2015 13:00
III/0507 Mouřínov - průtah
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 29.09.2015 09:00
Objednávka č. 105/2015
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.09.2015 17.09.2015 00:00
Zpracování projektové dokumentace II/377, III/3778 Tišnov, ul. Riegrova DÚR, DSP, IČ, PDPS, SP, AD a II/379 Tišnov, ul. Brněnská DÚR, DSP, IČ, PDPS, SP, AD
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 17.09.2015 01.10.2015 10:00
Dodávka motorové nafty - cestmistrovství Vyškov (520150702)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.09.2015 16.09.2015 00:00
Smlouva 1143
Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.09.2015 15.09.2015 07:00
DODÁVKA HARDWARE A SOFTWARE V ROCE 2015
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 24.09.2015 10:00
II/422 LEDNICE – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 25.09.2015 10:00
Smlouva o dílo č. A/14/241
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.09.2015 14.09.2015 00:00
Smlouva o dílo č. A/14/241.1
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.09.2015 14.09.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016