Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o poskytování lsužeb el. komunikací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.11.2020 26.11.2020 15:00
Výroba videospotu Mikulčice - Kopčany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.10.2020 21.10.2020 10:00
SW řešení pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 30.10.2020 10:00
Revitalizace a rozvoj cykloturistické trasy Mlynářská stezka – II. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2020 20.10.2020 00:00
Smlouva o dílo č. JMK 067685/20/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.09.2020 25.09.2020 13:00
Smlouva o užívání a provozování systému Mail Komplet
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2020 18.09.2020 14:00
Zakázka na Dodávku serverů – část 2: Posílení kapacity produkčních serverů VDI
podlimitní Zadáno 14.09.2020 05.10.2020 10:00
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji v období 2021 - 2025
podlimitní Zadáno 06.09.2020 30.09.2020 10:00
Překladatelské služby a tlumočení
podlimitní Zadáno 05.08.2020 27.08.2020 10:00
Dodávka Endpoint Detection and Response (EDR) pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 07.09.2020 09:00
Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise v programu Microsoft Volume Licensing – LSP
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 07.09.2020 10:00
Veřejná zakázka na dodávku „Dodávka serverů – část 1: Okamžité posílení výkonu produkční on-premise výpočetní techniky“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 20.07.2020 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Pionýrská 23, Brno
podlimitní Zadáno 29.06.2020 19.08.2020 10:00
Sadové úpravy a dodávka herních prvků – ZŠ Hapalova a Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno
podlimitní Zadáno 17.06.2020
Vybavení interiéru výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné
VZ malého rozsahu Zrušeno 09.06.2020 30.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016