Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zakázka malého rozsahu na služby „Servis optických kabelů II“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 23.03.2020 10:00
018 Tencí klienti pro VDI
nadlimitní Zadáno 05.03.2020 17.03.2020 10:00
JMK063605/20/OKŘ Smlouva o poskytování servisních služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.02.2020 26.02.2020 14:00
Servisní smlouva pro provoz softwaru pro energetický managment EnMS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2020 14.02.2020 14:00
JMK063223/20/OKŘ Smlouva o poskytování servisních služeb č: SMLPS-2020-000024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2020 04.02.2020 13:00
JMK063205/20/ÚŘK Smlouva o poskytování služeb auditu a recertifikace systému managementu společenské odpovědnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.01.2020 31.01.2020 13:00
JMK063206/20/ÚŘK Smlouva o poskytování služeb auditu a recertifikace systému managementu kvality
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.01.2020 31.01.2020 13:00
Objednávka č. JMK007396/20/OKH/OBJ - Webové zpravodajství z akce "Setkání s hejtmanem" dne 30. ledna 2020 a inzerce ve speciální celostátní příloze Deníku "20 let kraje" dne 15. února 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.01.2020 29.01.2020 13:00
Dohoda o koordinaci odborného výcviku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.01.2020 23.01.2020 00:00
Dohoda o koordinaci odborného výcviku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.01.2020 23.01.2020 00:00
VZMR na služby „Pronájem optických vláken – krajský konektor“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 31.01.2020 10:00
Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému ASPI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 10:00
Jazykové vzdělávání pracovníků oddělení evropských dotací Krajského úřadu Jihomoravského kraje – projekt ConnReg - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 30.01.2020 10:00
JMK062887/20/OKŘ Servis trafostanic Cejl 73 a Žerotínovo náměstí 3
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.01.2020 08.01.2020 14:00
Vypracování ZP na pachtovné připravovaného DS Tomešova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2019 11.12.2019 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016