Veřejná zakázka: Realizace projektu úspor metodou EPC v areálu Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 36184
Systémové číslo: P24V00001983
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-026432
Datum zahájení: 13.06.2024
Žádost o účast podat do: 15.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace projektu úspor metodou EPC v areálu Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Náplní veřejné zakázky je návrh a realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC, tedy se zárukou za úsporu energie a vody, v souladu ze zákonem č.406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření (po dobu nejméně 12 let), přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, poskytne zadavateli smluvní záruky za dosažení smluvně stanovených úspor energie a za dosažení očekávaných ekonomických přínosů projektu. Dodavatel sám navrhne konkrétní energeticky úsporná opatření a zahrne je do projektu EPC, který následně v objektech zrealizuje. Součástí tohoto projektu je realizace tzv. povinných opatření

Navržená energeticky úsporná opatření zahrnou dle předpokladů zadavatele oblast vytápění, chlazení, větrání, osvětlení, spotřebu teplé i studené vody apod. Dodavatel nese příslušné riziko neúspěchu při dosažení úspor realizací jím navržených a realizovaných opatření a bere na vědomí, že energeticky úsporná opatření bude nutné realizovat za plného provozu nemocnice a při realizaci bude muset respektovat další případné požadavky a podmínky zadavatele pro realizaci opatření.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem pro použití JŘSU v nadlimitním režimu je důvod dle § 60 odst. 1 písm. c) ZZVZ, jelikož se jedná o veřejnou zakázku a plnění, která je zcela komplexního a celkově složitého charakteru – typickým rysem EPC projektů (akcí) je totiž skutečnost, že úspor lze dosáhnout pomocí technicky odlišných řešení, resp. odlišně strukturovaného portfolia služeb. Právě s ohledem na tato odlišná technická řešení nelze předem plně specifikovat požadavky zadavatele na technické provedení, které budou dodavatelé navrhovat samostatně.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 234 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
 • IČO: 00839205
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 235/36
  68201 Vyškov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 232888

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy