Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 14.10.2019 10:00
Dodávka kuchyňského vybavení
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 14.10.2019 13:00
Zajištění závodního stravování
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.10.2019 01.10.2019 11:00
EKG holtery
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 11.10.2019 12:00
Generel rozvoje a rekonstrukce Nemocnice Břeclav, p.o.
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 10.10.2019 12:00
Výměna oken na OOP
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 11.10.2019 12:00
VZ 36-19 Dýchací okruhy k transportním ventilátorům
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 10.10.2019 09:00
VZ 37-19 Spotřební materiál k defibrilátorům Lifepack
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 10.10.2019 09:00
II/430 x III/3839 x III/4174 – trvalé dopravní značení - BESIP
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 08.10.2019 10:00
Nákup profesionálního sušiče na prádlo
Srdce v domě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 15.10.2019 15:00
Malování prostor DpS Zadtávka p.o.
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 18.10.2019 00:00
Propagace VIDA! na variaposterech na vlakových nádražích
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.10.2019 01.10.2019 00:00
Oprava podlahy na Galerii
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.09.2019 30.09.2019 11:00
Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice – IT vybavení
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2019 08.10.2019 11:00
Objízdná trasa na MK Stošíkovice - Oleksovice - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.09.2019 27.09.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016