Veřejná zakázka: Poskytování energetických služeb metodou EPC v Nemocnici Břeclav

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8995
Systémové číslo: P16V00002659
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642618
Počátek běhu lhůt: 30.08.2016
Žádost o účast podat do: 03.10.2016 13:00
Nabídku podat do: 20.01.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování energetických služeb metodou EPC v Nemocnici Břeclav
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti Nemocnice Břeclav metodou EPC (Energy Performance Contracting) v rámci projektu modernizace energetického hospodářství, a to formou zadání veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním. Snížení energetické náročnosti nemocnice bude provedeno metodou EPC, při níž je garantována návratnost investic do provedených energetických úsporných opatření.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním (oznámení)
  Důvod použití jednacího řízení:
  Dodavatelé energetických služeb se zárukou úspor se vybírají formou jednacího řízení s uveřejněním. Důvody, proč je tento způsob zadání veřejné zakázky jediný vhodný jsou:

  1. Je třeba vybrat dodavatelskou firmu, která navrhne vhodná energeticky úsporná opatření
  2. Vybraný dodavatel vyprojektuje vhodná technologická zařízení a systém měření a regulace
  3. Vybraný dodavatel stanoví individuálně u každého vybraného objektu další možnosti energetických úspor, které mají dostatečně krátkou ekonomickou návratnost
  4. Vybraný dodavatel provede realizaci a celou akci zainvestuje z vlastních zdrojů
  5. Po otestování správné funkčnosti všech zařízení převede vlastnictví dodaných zařízení na zadavatele
  6. Po následujících 10 let zadavatel postupně dodávku splácí s tím, že v žádném roce nejsou splátky vyšší, než dosažené úspory.

  Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že nelze v žádném případě použít jiný způsob zadání veřejné zakázky než využití § 22, odst. 3a) zákona 137/2006Sb., neboť ostatními postupy dle téhož zákona nelze v jednom výběrovém řízení skloubit technický návrh řešení, projekt a dodávku na klíč s garancí výsledků návrhu řešení a zároveň zapracovat podmínky a požadavky zákazníka vyjasňované v průběhu jednacích řízení. Jedině tento typ výběrového řízení umožňuje vstupovat do průběhu celého procesu, nezávisle na sobě projednávat s jednotlivými účastníky vhodné podmínky, požadavky, upřesňovat zadání, apod. V každém jiném procesu by bezpochyby došlo k předložení natolik rozdílných nabídek s různě kvalitním plněním zadání, že by nabídkové ceny uchazečů byly navzájem nesrovnatelné.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 65 570 248 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 • IČO: 00390780
 • Poštovní adresa:
  U Nemocnice 3066/1
  69002 Břeclav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059115

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U nemocnice 3066/1
690 74 Břeclav
IČ: 003 90 780

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky